Limburg

Limburg is als gewest in zijn huidige vorm pas in 1839 ontstaan en verkreeg zijn provinciale status in 1867. Het is daarmee op Flevoland na de jongste provincie van Nederland.

Met zijn 1.115.895 inwoners (1 januari 2021) is Limburg een middelgrote Nederlandse provincie. De bevolkingsdichtheid bedraagt 519 inw./km², waarbij de regio Zuid-Limburg het zwaartepunt vormt. Dit deel van de provincie telt meer inwoners dan Noord- en Midden-Limburg tezamen.

Geografisch wordt de provincie in belangrijke mate gekenmerkt door haar ligging aan de rivier de Maas, vanaf Eijsden in het zuiden tot aan Mook in het noorden. De smalle en langgerekte vorm van de provincie is historisch in hoofdzaak om strategische redenen door de loop van deze rivier bepaald. Zij werd in de Tachtigjarige Oorlog voorbereid doordat het Staatse leger diverse losse steunpunten langs de Maas wist te verkrijgen en vast te houden. Later wilde men niet dat Pruisen nog toegangen tot de Maas zou behouden, zodat onder meer de noordelijke ‘slurf’ van het huidige Limburg bij Nederland kwam.

Limburg grenst in het uiterste noorden aan de provincie Gelderland en in het noordwesten aan Noord-Brabant. Samen met de laatste vormt Limburg het landsdeel Zuid-Nederland. Met de zuidelijke helft van zijn westgrens grenst Limburg aan de Belgische provincie Limburg, een verwante buurprovincie waarmee het vanaf de Franse tijd tot aan de Belgische onafhankelijkheid bestuurlijk verenigd was.

Limburg grenst aan de provincies Noord-Brabant en Gelderland.

Wat weetjes over Limburg

Over de provincie:

  • De hoofdstad van Limburg is Maastricht
  • Oppervlakte: 2.209,85 km2
    • Land: 2.146,61 km2
    • Water: 63,24 km2
  • Limburg kent zo’n 1.120.000 inwoners (januari 2022)
  • Bevolkingsdichtheid: 520 inwoners/km2
  • Volkslied: Limburg mijn vaderland

Grootste plaatsen in Limburg

Gemeenten in Limburg