Aanleverinstructies

Moment van aanleveren

Wanneer u uw drukwerk dient af te leveren wordt in de opdrachtbevestiging vermeld. Vaak is dit de woensdag of donderdag voor de week van verspreiding. Het afleveradres of adressen worden vermeld op de opdrachtbevestiging.

Indien het drukwerk opgehaald dient te worden zullen hier extra kosten voor in rekening gebracht worden. Deze worden apart vermeld op de opdrachtbevestiging.

Wanneer het drukwerk niet op tijd geleverd kan worden dan dient dit aan ons gemeld te worden. Dit heeft namelijk invloed op het vervolgtraject. Mocht door de te late aanlevering de overeengekomen verspreidperiode onder druk komen te staan, dan zullen we samen met u naar een passende oplossing gaan zoeken.

Gewicht

Voor drukwerk boven de 30 gram per stuk, hanteren wij een gewichtstoeslag. Deze wordt als toeslag vermeld op de opdrachtbevestiging.

Formaat

Voor drukwerk groter dan A4 geldt een formaattoeslag. Deze wordt als formaattoeslag vermeld op de opdrachtbevestiging.

Verpakking

Het drukwerk dient gebundeld te worden in hanteerbare gelijke eenheden (maximaal 250 exemplaren per pak), alsmede niet zwaarder dan 8 kilogram per eenheid.

Pallets dienen voorzien te zijn van een palletkaart. Op deze palletkaart dient minimaal de titelbenaming, aantallen per pak en het totaal aantal exemplaren van de pallet vermeld te worden.

Bij drukwerk wat ongebundeld aangeleverd wordt zijn meerkosten aan verbonden. Deze verhoging worden bij constatering aan u gemeld.