Drenthe

Drenthe is de dunstbevolkte provincie van Nederland en heeft zijn landelijke karakter weten te behouden. Plaatsen met een stedelijk karakter zijn er amper en het merendeel van de bevolking woont in de dorpen op het platteland.

Coevorden, Meppel en Assen zijn de enige plaatsen in Drenthe die ooit stadsrechten hebben gekregen. Coevorden was de stad waar de drost (landsheer benoemd tot ambtenaar) van Drenthe woonde en was een belangrijke vestingstad, omdat lange tijd de enige verbinding met het noorden langs de stad liep.

Meppel ontwikkelde zich vanaf de 15e eeuw door de turfwinning in de omgeving en werd later een handelscentrum, als nieuwe ‘toegang’ tot het noorden. Hoogeveen heeft hierbij een rol gespeeld in de turfvaart.

Het grootste deel van de provincie bevindt zich op het Drents Plateau. Dit gebied dat ruim boven NAP ligt, is voornamelijk opgebouwd uit keileem, afgezet in de voorlaatste ijstijd. Hierboven ligt vaak een laag dekzand uit de laatste ijstijd en lokaal veen. Er zijn weinig grote hoogteverschillen, het gehele plateau ligt voornamelijk tussen de 10 en 20 meter boven NAP.

Op veel plekken liet het ijs langwerpige rechte ruggen in het landschap achter; het mooiste voorbeeld hiervan is de Hondsrug in het noordoosten van Drenthe. De Hondsrug strekt zich uit van voorbij Emmen in het zuidoosten tot in de stad Groningen in het noorden. Op sommige plekken stuwde het ijs de ondergrond zelfs op tot kleine stuwwallen, een voorbeeld hiervan is de Havelterberg. Na de voorlaatste ijstijd werd dit landschap aangetast door beekjes en riviertjes, die grotendeels het patroon van de door het ijs gevormde ruggen volgden.

De randen van de provincie liggen een stuk lager, delen in het noordwesten en zuidwesten liggen zelfs onder NAP.

Drenthe grenst aan de provincies Fryslân, Overijssel en Groningen.

Wat weetjes over Drenthe

Over de provincie:

  • De hoofdstad van Drenthe is Assen
  • Oppervlakte: 2.680,39 km2
    • Land: 2.632,65 km2
    • Water: 47,74 km2
  • Drenthe kent zo’n 494.000 inwoners (januari 2022)
  • Bevolkingsdichtheid: 188 inwoners/km2
  • Volkslied: Mijn Drenthe

Grootste plaatsen in Drenthe

Gemeenten in Drenthe